04.07.2015
01:42:10
Homepage - www.artcz.cz

Napíšte nám:
ludmila@artsk.sk
P O N U K A   I N Z E R C I E   V   A U K Č N O M   K A T A L Ó G U

Aukcia súčasného umenia Art SK

Katalóg

Náklad: 1200 ks
Formát: 165 x 212 mm
Vlastnosti: matná krieda, celofarebná tlač
Rozsah: cca 270 strán
Distribucia: na základe predbežných objednávok; v kancelárii Art SK; v mieste konania aukcie
Cielová skupina: stredné a vyššie príjmové skupiny obyvateľstva
Grafika: Jana Götzová-Stránská


Prezentacia na internete (www.artsk.sk)

- Počet navštívených stránok: cca 35 000/mesiac

- Ponuka predchádzajúca aukciu s logom partnerov bude uverejňovaná na stránkach www.artsk.sk cca mesiac pred zahájením "živej aukcie."

- Pozn.: celá akcia bude podporená náležitou mediálnou kampaňou a priebežným informačným servisom

Cenník a podmienky inzercie v katalógu

Obálka 2. str. - 1/1 celá strana - cena: 40 000 Sk (165 x 212 mm) *.pdf
Obálka 3. str. - 1/1 celá strana - cena: 35 000 Sk (165 x 212 mm) *.pdf
Obálka 4. str. - 1/1 celá strana - cena: 50 000 Sk (165 x 212 mm) *.pdf

Vnútorná strana (š. x v.)
- 1 celá strana - cena: 30 000 Sk (165 x 212 mm) *.pdf
- 2/1 dvoustrana - cena: 40 000 Sk (330 x 212 mm) *.pdf
- 1/2 strana - cena: 22 000 Sk (165 x 106 mm) *.eps

Vložená inzercia: 15 Sk za 1 ks dodanej tlačoviny nepresahujúci rozmer katalógu.

Inzerentom v katalógu garantujeme naviac bezplatne prezentáciu (logo + webová adresa) v nasledujúcej forme:

- papierových pozvánkach vo formáte 1/3 A4
- v newsletteroch (mailové informácie) - cca 8.000 adries
- v on-line predaukčnej ponuke na www.artsk.sk
- na reklamnom panely v mieste konania aukcie

Kontakt:

Art SK, s.r.o.
Ing. Ľudmila Soókyová
Sumračná 24
821 02 Bratislava
tel.: 00421 903 637 086
fax.: 00421 243 423 092
www.artsk.sk
ludmila@artsk.sk


-->